• CP0034.ปูนฉาบผสมทราย ตราจิงโจ้เขียว
น้ำหนักสุทธิ 50 กก. ลักษณะการใช้งาน ปูนผสมทรายฉาบชนิดพิเศษฉาบง่าย ลื่น นุ่มมือไม่เปลืองแรง โดยไม่ต้องผสมน้ำยาปูนฉาบเพิ่ม
ปูน 1 ถึง สามารถฉาบได้มากกว่า 8 ตร.ม.

CP0034.ปูนฉาบผสมทราย ตราจิงโจ้เขียว

  • ผู้ผลิต: QUICKCOTE
  • รหัส/รุ่น: ตราจิงโจ้เขียว
  • สถานะสินค้า: สั่งของก่อน
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท