• L02.ปูนซีเมนต์ ราชสีห์ แดง

ใช้สำหรับการผลิตเป็นคอนกรีต โดยการผสมทราย หิน และน้ำตามข้อกำหนดอัตราส่วนผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ ซึ่งคอนกรีตที่ได้จากปูนซีเมนต์ตรา ราชสีห์ แดงจะสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการการรับกำลังอัดสูง รวมถึงงานคอนกรีตทั่วไปเช่น อาคารขนาดใหญ่ ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำปูนซีเมนต์ตรา ราชสีห์ แดง ไปใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปต่างๆ เช่น แผ่นพื้นสำเร็จรูป ท่อส่งน้ำ กระเบื้องคอนกรีต เป็นต้น

L02.ปูนซีเมนต์ ราชสีห์ แดง

  • ผู้ผลิต: RAJASRI
  • รหัส/รุ่น: ราชสีห์ แดง
  • สถานะสินค้า: สั่งของก่อน
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท