• L03.ปูนซีเมนต์ ราชสีห์ น้ำเงิน

ปูนซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ้งสามารถนำไปใช้ในการผลิตเป็นคอนกรีตที่ใช้กำลังอัดสูงในระยะเวลาอันสั้น ซึ้งคอนกรีตที่ได้จากปูนซีเมนต์ตรา ราชสีห์ น้ำเงิน จะสามารถนำไปใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการความเร่งด่วนเช่น สะพาน ถนน รวมถึงงานหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกประเภทที่ต้องการให้รับกำลังอัดได้เร็ว เพื่อช่วยร่นระยะเวลาในการถอดแบบ เช่น เสาเข็มคอนกรีต คาน เป็นต้น

L03.ปูนซีเมนต์ ราชสีห์ น้ำเงิน

  • ผู้ผลิต: RAJASRI
  • รหัส/รุ่น: ราชสีห์ น้ำเงิน
  • สถานะสินค้า: สั่งของก่อน
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท