• TPI07.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M 197

ปูนซีเมนต์ผสมที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์ที่คุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมมอก. 80-2550 เหมาะสำหรับงานก่องานฉาบ และงานเทคอนกรีตที่รับกำลังอัดไม่สูงมาก

TPI07.ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ M 197

  • ผู้ผลิต: TPI
  • รหัส/รุ่น: ทีพีไอ M 197
  • สถานะสินค้า: สั่งของก่อน
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท